Alifah Syarif
Enak, mantap tp aq tambahin daun kemangi krn kusuka