Geeta Khurana
Maine b banayi Lauki Chana Dal par lauki n dal ko salt n haldi k sath boil kar k tadka same hi par bad mei lagaya Thanks...
Priyanka Gupta
thank you so much dear ๐Ÿ˜๐Ÿ˜˜...its lukin nice more than My recipe ๐Ÿ˜‹๐Ÿ˜‹
Geeta Khurana
Thankuu urs also yummyy.
Priyanka Gupta
my pleasure dear๐Ÿ˜๐Ÿ˜‹