คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)
ใช้พริกแกงสำเร็จ เพราะไม่ค่อยถูกกับพริกเวลาตำ (ดูสูตร น้ำยาไก่)
aengaeng_27
aengaeng_27 เจ้าของสูตร
น่าอร่อยมากๆเลยคะ