คุณครู มีเกียรติ เวสารัช
ใช้พริกแกงสำเร็จ เพราะไม่ค่อยถูกกับพริกเวลาตำ (ดูสูตร น้ำยาไก่)
aengaeng_27
น่าอร่อยมากๆเลยคะ