คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)
ผักดองก่อนหั่นเป็นแผ่นใช่แบบนี้ไหมครับ ถ้าใช่ คนจีนแต้จิ๋วจะเรียก ซีชวงฉ่าย
Kaewka
Kaewka เจ้าของสูตร
ใช่คะอันเดียวกันเลยคะ