คุณครู มีเกียรติ เวสารัช
หั่นหมูหลายๆขนาด ชิ้นใหญ่จะกรอบนุ่ม ชิ้นเล็กจะกรอบมาก (ดูสูตร สามชั้นทอดเกลือสูตรอากง)