คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)
หั่นหมูหลายๆขนาด ชิ้นใหญ่จะกรอบนุ่ม ชิ้นเล็กจะกรอบมาก (ดูสูตร สามชั้นทอดเกลือสูตรอากง)