คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)
ผัดกับต้นกระเทียมหรือต้นหอม พ่อชอบทานกับข้าวต้ม สมัยนี้หาแบบสดๆยาก (ดูสูตร หอยกระพงผัดต้นกระเทียม)