มาลี(黃細卿)
ทดลองทำตามสูตร เติมเต้าหู้ รสชาติอร่อยมากค่ะ และแบ่งบางส่วนไปทำก๋วยจับ555
Numfon Rattanakont
หนูก/แหผกำหาท