มาลี(黃細卿)
ทำตามสูตรค่ะ เติมเต้าหู้ลงไปทำให้เหมือนเนื้อปูค่ะ จะได้น่าทานขึ้นอีก