piya peipei
ใช้หอยแมลงภู่นึ่งที่้เหลือจากเมื่อวานค่ะ สับปปะรดปอกเองเลย หอยเยอะๆความอร่อยแน่นนมั่ก
คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)
หอย ??? 555