คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)

คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)

พระรามที่สอง 60 กรุงเทพฯ

ครูสอนดนตรีสากล และ รักการประกอบอาหารแบบประยุกต์ ดัดแปลงวัตถุดิบที่มีเหลือ ด้วยวิธีของตนเองที่ง่ายในความแตกต่าง เน้นรสชาติอร่อย แปลกใหม่ จัดจานดูหรูดั่งร้านอาหารเมื่อว่าง และเสริมเคล็ดลับความรู้เพิ่มเติมในบางสูตร