WeiWei
WeiWei 已試煮食譜
沙茶洋蔥炒牛肉
WeiWei
用雞肉取代ㄧ樣好吃,先生白飯又多扒ㄧ碗了🤣
廚房女漢子-Ritas
真是好太太啊!! 下回女漢子也要用雞肉來做!!! 謝謝試做與分享美味成品照喔~~~