Ya-Pei Lo
Ya-Pei Lo 已試煮食譜
摩洛哥番茄燉雞
Ya-Pei Lo
用番茄罐頭取代番茄,增加豆子來增加口感,家裡沒鷹嘴豆了,改用脫殼綠豆(改的亂七八糟哈哈