تبو لة                     by:Natasha Forstner     11 years old, Alefb student of Arabic as a foreign language, beginner
Change

تبو لة                     by:Natasha Forstner     11 years old, Alefb student of Arabic as a foreign language, beginner

natasha Forstner

Ingredients

 1. ز بيب
 2. ليمون
 3. زيت زيتون
 4. ريحان
 5. بندورة
 6. كسكس
 7. ملح

Steps

 1. نغسل البندور ة و الريحان

  Add Photo

  Add Photo

  Add Photo

 2. قطّع البندور ة و الريحان الى قطع صغير ة

  Add Photo

  Add Photo

  Add Photo

 3. ننقع الكسكس في الماء

  Add Photo

  Add Photo

  Add Photo

 4. نضع الليمون و الزبيب و زيت الزيتون و الكسكس مع البندور ة و الريحان و الملح صحتين

  Add Photo

  Add Photo

  Add Photo

Add Step

Cooksnaps

(0)

Have you cooked this recipe?

Share your version with a Cooksnap photo

Share your Cooksnap