Pi Ha
Pi Ha đã thực hành
Mì Ý xiên xúc xích
Pi Ha
Em cho them bacon, voi sup lo xanh an cho do ngan ^^