Ng.T.Gái
Ng.T.Gái đã thực hành
Gà hấp mắm nhĩ
Ng.T.Gái
Gà hấp mắm nhĩ thật ngon và da gà rất giòn