Dark Power
Mình để lò 170 độ nhưng khi mở ra thì thấy nem chưa ổn, vỏ mềm nên trở mặt để thêm 10 p nữa, ok. Mấy cái nem ở trên là mẻ 2. Do còn có mấy cái hơi ít nên nó xém tí, rata ngon, ko bị khô k cả. Cám ơn bạn!