An Lê
An Lê đã thực hành
Tôm rim me
Hoa Anh Túc
Mùi vị cũng k tệ đúng k ???