Huỳnh Trần Mai Phương
Huỳnh Trần Mai Ph... đã thực hành
Tôm kho
Huỳnh Trần Mai Phương
Mình cũng kho tôm, tôm hơi nhỏ nhưng lần này làm siêng lột vỏ nên tôm thấm lắm 😀. Cảm ơn bạn.