hanh coi
Ngon, chua chua thanh thanh. Món ngon mỗi ngày
Nhung Ho
Nhung Ho Tác giả
hỳ, ăn canh này mát lắm đó bạn. Mà ngon phải hem bạn? :))