Dí mập
Dí mập đã thực hành
Mì căn xào xả ớt chay
Dí mập
Mì căn xào xả ớt của mình đây. Cảm ơn ct của bạn nhìu lắm!! 💖
Cami
Cami Tác giả
Món ăn của b trông ngon quá, cám ơn b đã thực hiện theo công thức của mình 🤗
Dí mập
Cảm ơn bạn đã chia sẻ ct ạ!