Xuyên Tường
Xuyên Tường đã thực hành
Mực rim chua ngọt
Xuyên Tường
Cảm ơn Top đã chia sẻ,lục tủ lạnh ko còn gì nên quăng hành lá vô trang trí luôn 😝