Minh Chau Lê thị
Bánh táo của em nè!
Sunny Tang
Bánh c làm nhìn màu vàng đẹp quá! Em làm màu chứ đc vàng đẹp như vậy! Rút kinh nghiệm