Hanah Nguyễn
Vì kg an cải nên kg có làm cải chíp.lần đầu làm và lần đầu ăn.ngon lam ak