Phuong Nguyen  92
Phuong Nguyen 92 đã thực hành
Mực xào chua ngọt
Phuong Nguyen 92
Mực xào chua ngọt , gửi hình thực hành Su 😍😘😘
Susu Nguyen
Susu Nguyen Tác giả
Ôi P xào có thơm nữa ngon quá àh 😘
Phuong Nguyen  92
Hi Thanks su 😍😍