Đỗ Hạnh
Đỗ Hạnh đã thực hành
Chân gà ngâm sả ớt
Đỗ Hạnh
Nhìn thì cũng giống sách giáo khoa rồi mình đang chờ đến tối nay để thử 😊