Liên Tinh Dầu
Nay mình học bạn triển món này. Thơm ngon lắm! Thanks
Đỗ hường
Ngon quá ạ