Chinh Ốc
Chinh Ốc đã thực hành
Sườn non kho thơm
Chinh Ốc
Đã làm thử. Chắc do em ninh lâu quá nên dứa bị nát. Nhưng dù sao cũng rất ngon ạ. Cảm ơn công thức của chị 😍