Dương Hồng Thùy Dương
E chả có đậu và nấm. Chỉ có mớ khổ qua đèo nhà trồng nên làm luôn. Ăn với cơm số 1 chị ha!