Chinh Chinh
e mới học nấu à,còn cảm thấy nêm chưa được ngon lắm😓