mingthu_28
Lần đầu tiên e làm bánh 👍 Bánh vừa mềm vừa thơm🤘🏻🤟🏼🤟🏼