Bin Bốp
Bin Bốp đã thực hành
Gà xào cà tím
Bin Bốp
Cũng đua đòi chút cám ơn bạn đã chia sẻ nha sau bạn có chia sẻ thì bớt dug tiếng địa phương nha cám ơn nhiu nhìu