Lươn Đồng Vũ Phong
Góp vui. Món của mình có nguyên liệu đặc biệt nữa ngoài thịt :)