Trần Ngọc Quốc

Trần Ngọc Quốc

Hồ Chí Minh

10/06/2018 Ở một mình Ăn cơm tiệm hoài cũng ngán, nên quyết tâm tự về nhà nẫu vài món ăn. Có gì ngon bằng cơm tự nấu. Làm ăn cơn thấy ngon hơn cơm tiệm nhiều. chắc phải mầu thường xuyên ;))

Nào, bắt đầu viết cách làm món đầu tiên!