Rose Trương

Rose Trương

Nha Trang

Mình tên thật: Anh Thư - sinh vào mùa đông năm 1978. Là Osin tại Nha Trang Inn, có sở thích nấu nướng, bánh trái và đi du lịch!😍😍🌻 https://m.facebook.com/rose.truong.35