Sắc màu Nhật Bản 2

Sắc màu Nhật Bản 2

  • VTV 3 16:00-16:30 03 Tháng 2-Ngày 24 tháng 3

Các trang có các món ăn Việt ngon nấu với sản phẩm và nguyên liệu từ Nhật Bản. Những sản xuất và các thành phần có sẵn tại Việt Nam.